Prydnads-växter

Den nya generationen utgör garanten för tillväxt trädgård För att uppnå målet för processen krävs att nå människor som är involverade i svensk trädgårdsnäring från odling till konsument, att knyta processinriktade kollegor till processen och att få "process- energigivare", dvs. representanter från näring, forskning, rådgivning och undervisning som driver processen framåt.

Processen Tillväxt trädgård måste växa underifrån, tillsammans med dem som skall ta över efter oss. .

Därför är det viktigt att involvera våra trädgårdsstuderande redan på första året de läser "trädgård", både på grund- och högskolenivå. Här bör tillväxt-idéer uppmuntras och hållas vid liv under studieåren


TT-processens delmål formuleras i ett större forum bestående av yrkesverksamma och studerande i syfte att stimulera tillväxtskapande idéer.

Ladda hem Viola om LED-belysning Nr 4 2009 och Nr 9 2009

SLF - finansierad forskning med prydnadsväxter kan ses i kunskapskanalen, ?Mörker i växthus?. Filmen kom till på initiativ av universitetsadjunkt Helena Karlén, SLU Alnarp, och producerades tillsammans med studenter i samband med en kurs i produktutveckling.

Ladda hem Info 2008-11-20

Ladda hem Info 2009-05-01

 

Se filmen Mörker i växthus, ladda hem RealPlayer gratis


Foto: H.K. Schüssler


Vårflirt

Tillväxt Trädgård projekt 2.4 "Ny odling, bredare sortiment av prydnadsväxter" har till syfte att öka den svenska produktionen av kruk- och utplanteringsväxter. På initiativ av Hörnhems Handelsträdgård AB startades under hösten 2008 ett samarbete om växtslag för tidig vårförsäljning. Växtslagen saluför under benämningen ?Vårflirt?. Odlingsanvisningarna är huvudsakligen baserade på tyska erfarenheter. Under höst och vinter följs dessa växtslag upp i praktisk odling i syfte att anpassa odlingsanvisningarna till svenska förhållanden efterhand som ny erfarenhet samlats. OBS! Odlingsbeskrivningar skall ses som en rekommendation och hjälp. De är gjorda på insamlad erfarenhet och fakta från Hörnhems Handelsträdgårds leverantörer. Resultatet kan på grund av yttre omständigheter som påverkat plantan före och efter hanteringen hos Hörnhems Handelsträdgård AB ej garanteras.

 
Veronica peduncularis   Alopecurus pratensis   Erysimum Hybrid
Euphorbia amygdaloides   Heuchera Hybrid   Mazus reptans
Myosotis Hybrid   Phalaris arundinacea   Primula vulgaris
Pulmonaria Hybrid   Scripus cernuus   Tiarella Hybrid